Mostra de Joves Creadors

Barcelona

Projecte
Mostra de Joves creadors

Lloc
Barcelona

Data
16 d’Abril 2012

Artistes de la plataforma van participar en la desena Mostra de Joves Creadors impulsava per l’Escola de Mitjans Audiovisuals. Aquesta mostra destinada a donar un espai per a que joves creadors de Catalunya mostrin els seus treballs, va servir per a que usuaris de la plataforma mostressin el seu potencial i representessin l’art urbà en la mostra

...

Este sitio es único por lo que requiere un navegador más moderno para poder trabajar.

¡Actualízate!