Màster en Mediació

Pompeu Fabra

Projecte
Màster en Mediació

Lloc
Pompeu Fabra, Barcelona

Date
15 de maig 2015

hir vam participar en el Màster en Mediació professional del Idec-Universitat Pompeu Fabra. Va ser una bona experiència on vam poder compartir amb els futurs mediadors i mediadores, les possibilitats i recursos que ens aportar l’art urbà a l’hora de crear vincles a la comunitat i evitar o tractar conflictes de convivència. També vam explicar la col·laboració de Rebobinart amb el Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de Castelldefels, per a realitzar tallers de graffiti amb joves del programa de mesures alternatives del municipi. En aquests tallers treballem en valors i positivem el graffiti artístic com a eina per a crear comunitat i sentiment de barri. Molt agraïts per la invitació del Javier Wilhelm, i també per la bona rebuda i interès dels alumnes.

...

Este sitio es único por lo que requiere un navegador más moderno para poder trabajar.

¡Actualízate!