RebobinART neix de la necessitat d’alliberar espais de creativitat per als artistes urbans de Barcelona. El principal objectiu de l’associació és gestionar el major nombre d’espais a la ciutat per tal de que els artistes urbans puguin realitzar les seves obres de forma legal. D’altra banda, l’associació pretén canviar la concepció de l’art urbà que es té en l’actualitat, aportant valor afegit a aquesta activitat i promocionant als artistes més potents. Tot això, a partir d’un treball de base amb els barris, des de les associacions i entitats, i també amb un programa pedagògic per a escoles i instituts del país.
RebobinART gestiona els espais cedits pels districtes de la ciutat a partir d’una plataforma web, que emet permisos per a pintar a les persones que ho demanin. L’associació organitza a la vegada concursos, festivals i exposicions de diversa índole entre els participants ordinaris i amb artistes forans convidats. Per altra banda, RebobinART contacta a partir dels seus tècnics, amb les entitats i associacions dels barris i hi estableix col·laboracions. Finalment, l’associació dissenya un programa pedagògic per tal de realitzar tallers de formació en instituts i escoles, en els que els formadors seran els mateixos participants ordinaris.